wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

Kategoria
UD-II-WPZ-271.101.2019.ZDY/WR-b Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wdrażanie zatwierdzonych organizacji ruchu ulic na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie - zamówienie uzupełniające. Urząd Dzielnicy Białołęka Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane Wiele 2019-12-05 2019-12-09 12:00 --
UD-II-WZP-271.100.2019.MKA/WR-b Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy - zamówienie uzupełniające. Urząd Dzielnicy Białołęka Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 1504 Utrzymanie zieleni 2019-11-28 2019-12-03 11:30 2019-12-10

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa