wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

Kategoria
UD-II-WZP-271.36.2020.MRO/WR-b Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - zamówienie uzupełniające, w trybie art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Dzielnicy Białołęka Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane Wiele 2020-07-02 2020-07-07 09:00 --
UD-II-WZP-271.30.2020.MLU/WR-u Letnie oczyszczanie dróg gminnych, chodników i zatok parkingowych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Białołęka Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi Wiele 2020-06-10 2020-06-16 10:00 --
UD-II-WZP-271.32.2020.MRO/WR-u Konserwacja, naprawy, utrzymanie urządzeń zabawowych i wyposażenia placów zabaw, terenów rekreacyjnych i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług. Urząd Dzielnicy Białołęka Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi Wiele 2020-06-10 2020-06-18 12:00 --
UD-II-WZP-271.29.2020.MLU/WR-u Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie. Urząd Dzielnicy Białołęka Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi Wiele 2020-06-03 -- --
ZZWR 11/2020 Świadczenie usługi drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania dokumentów za pomocą zintegrowanego systemu zarządzająco-monitorującego - zamówienie na usługi powtarzane do umowy 235/17 z dnia 02.10.2017r. Urząd Dzielnicy Włochy Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi Wiele 2020-03-27 -- --
: UD-II-WZP-271.08.2019.MLU/WR-u Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie Urząd Dzielnicy Białołęka Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi Wiele 2020-02-18 2020-02-20 12:00 --
UD-II-WPZ-271.101.2019.ZDY/WR-b Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wdrażanie zatwierdzonych organizacji ruchu ulic na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie - zamówienie uzupełniające. Urząd Dzielnicy Białołęka Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane Wiele 2019-12-05 2019-12-09 12:00 --
UD-II-WZP-271.100.2019.MKA/WR-b Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy - zamówienie uzupełniające. Urząd Dzielnicy Białołęka Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 1504 Utrzymanie zieleni 2019-11-28 2019-12-03 11:30 2019-12-10

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa