Wyszukiwarka

Pozycje 1-23 z 23  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP/LK/271/III-59/20 Zakup serwerów pod przebudowę środowiska wirtualnego Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Urząd m.st. Warszawy 2020-07-08 2020-07-08 Laura Kinsner
UD-IV-WZP.271.8.2020.DPE Oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych poza okresem zimowym na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie – kompleks A Urząd Dzielnicy Mokotów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd Dzielnicy Mokotów 2020-06-24 2020-06-24 Dariusz Pełka
UD-XI-WZP.271.15.2020.IMA Wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: Część I remont pustostanów lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.Szancera 5 m. 7, ul. Szancera 5 m. 26, ul. Szancera 5 m. 41, ul. Szancera 7 m. 13, ul. Szancera 7 m. 33, ul. Szancera 11 m. 73, ul. Plac 1905 roku nr 3 m. 26, ul Bohaterów Warszawy 7 m. 19. Urząd Dzielnicy Ursus Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Urząd Dzielnicy Ursus 2020-06-22 2020-06-22 Iwona Magdziarz
UD-XI-ZZP.271.2.2020.IMA Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 2. Pielęgnacja, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie EKOparku w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. Urząd Dzielnicy Ursus Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd Dzielnicy Ursus 2020-05-06 2020-05-06 Iwona Magdziarz
UD-XI-ZZP.271.64.2019.JPA. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy Szkoły Podstawowej przy ul. T. Hennela/Silnikowej w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją. Urząd Dzielnicy Ursus Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd Dzielnicy Ursus 2020-04-17 2020-04-17 Jolanta Paluszek
ZP/LK/271/III-199/19 Leasing samochodów osobowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy na okres 60 miesięcy Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Urząd m.st. Warszawy 2020-03-25 2020-03-25 Laura Kinsner
ZP/AC/271/III-179/19 Utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego Aktywizacja Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd m.st. Warszawy 2020-02-04 2020-02-04 Agata Cendrowska
ZP/JK/271/III-192/19 Usługi poligraficzne na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd m.st. Warszawy 2020-01-09 2020-01-09 Jolanta Kotowicz
P-32/19 Wykonanie opracowań projektowych i kosztowych dla budowy Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego 7 w Warszawie Urząd Dzielnicy Targówek Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd Dzielnicy Targówek 2020-01-03 2020-01-03 Edyta Ciach
18/2019 (UD-V-WZP.271.19.2019.AAN) Zimowe oczyszczanie, odśnieżanie, utrzymanie czystości i porządku na ulicach Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Ochota Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd Dzielnicy Ochota 2019-12-04 2019-12-04 Anna Antosik
ZP/MB/271/III-136/19 Sprzedaż, dostarczanie i dystrybucja karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy w celu ich dokarmiania Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Urząd m.st. Warszawy 2019-11-18 2019-11-22 Monika Bartosiak
UD-XVIII-WZP.271.38.2019 Całoroczne letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości w pasach drogowych dróg gminnych, tj. na jezdniach, chodnikach, placach, trawnikach, terenach przyulicznych wraz z urządzaniem i utrzymaniem zieleni niskiej oraz utrzymanie porządku i czystości na niezagospodarowanych terenach administrowany Urząd Dzielnicy Żoliborz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd Dzielnicy Żoliborz 2019-11-14 2019-11-14 Elżbieta Jakubowska
P-46/19 Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządkuw parkach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Targówek Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd Dzielnicy Targówek 2019-11-08 2019-11-08 Edyta Ciach
UD-IV-WZP.271.102.2019.DPE Nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych ulic gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów Urząd Dzielnicy Mokotów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd Dzielnicy Mokotów 2019-11-07 2019-11-07 Dariusz Pełka
UD-IV-WZP.271.98.2019.DPE Nasadzenia drzew i krzewów realizowanych w ramach projektu do Budżetu Partycypacyjnego pn. „Więcej powietrza na naszym podwórku – nasadzenia drzew i krzewów na Stegnach” Urząd Dzielnicy Mokotów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd Dzielnicy Mokotów 2019-11-06 2019-11-06 Dariusz Pełka
ZP/JK/271/III-99/19 Zakup kompletnego systemu archiwizacji, backupu i przeszukiwania zasobów Microsoft Exchange Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Urząd m.st. Warszawy 2019-07-24 2019-07-24 Jolanta Kotowicz
ZP/MK/271/III-77/19 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia technicznego dla systemu wydruku podążającego Q-vision. Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd m.st. Warszawy 2019-07-10 -- Mirosław Karaś
UD-IV-WZP.271.9.2019.MKA Oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych poza okresem zimowym na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie - kompleks A Urząd Dzielnicy Mokotów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd Dzielnicy Mokotów 2019-07-09 2019-07-09 Mariusz Kacperkiewicz
UD-IV-WZP.271.19.2019.DPE Utrzymanie terenów zieleni ulic gminnych, dróg wewnętrznych oraz zieleńców położonych na terenie kompleksu "A" Dzielnicy Mokotów Urząd Dzielnicy Mokotów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd Dzielnicy Mokotów 2019-07-05 2019-05-16 Dariusz Pełka
UD-IV-WZP.271.10.2019.DPE Oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych poza okresem zimowym na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie - kompleks B Urząd Dzielnicy Mokotów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd Dzielnicy Mokotów 2019-07-05 2019-07-05 Dariusz Pełka
1/2019 (UD-V-WZP.271.1.2019.MMA) Zad nr 1: Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej, (...) oraz roboty związane z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Ochota; Zad nr 2: Prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie parków Dzielnicy Ochota w rejonie I: (...) Urząd Dzielnicy Ochota Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd Dzielnicy Ochota 2019-06-18 2019-06-27 Maciej Malchar
UD-XI-ZZP.271.3.WOS.2019 Zadanie 2: Pielęgnacja, utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni nieurzadzonej znajdujących sie na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.10.2019r. Urząd Dzielnicy Ursus Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd Dzielnicy Ursus 2019-05-30 2019-05-30 Urszula Rychowiecka
UD-XI-ZZP.271.2.WOS.2019 Zadanie 1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie m.st. W-wy Dzielnicy Ursus w okresie 01.04.2019r. do 01.04.2020r. Urząd Dzielnicy Ursus Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Urząd Dzielnicy Ursus 2019-04-11 2019-04-11 Iwona Magdziarz

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa