Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 330  pokazuj  pozycji

ZP/EM/271/II-213/18 Zakup dwóch macierzy dyskowych Postępowanie PZP Zakup dwóch macierzy dyskowych 2018-12-07 12:00 2019-01-09 11:56 Telekomunikacja i IT
ZP/LK/271/III-200/18 Wsparcie systemów informatycznych: Fortinet, Palo Alto, F5 Networks Postępowanie PZP Fortinet 2018-12-05 13:30 2019-01-10 13:47 Utrzymanie i serwis
ZP/LK/271/III-200/18 Wsparcie systemów informatycznych: Fortinet, Palo Alto, F5 Networks Postępowanie PZP Palo Alto 2018-12-05 13:30 2019-01-10 13:47 Utrzymanie i serwis
ZP/LK/271/III-200/18 Wsparcie systemów informatycznych: Fortinet, Palo Alto, F5 Networks Postępowanie PZP F5 Networks 2018-12-05 13:30 2019-01-10 13:47 Utrzymanie i serwis
2/TEST/LAPTOPY TESTOWY zakup laptopów Postępowanie PZP TESTOWY zakup laptopów 2019-01-04 07:30 2019-01-04 15:56 Telekomunikacja i IT
2/LK/TEST TESTOWY Zakup laptopów 2 Postępowanie PZP TESTOWY Zakup laptopów 2 2019-01-07 10:00 2019-01-09 11:46 Telekomunikacja i IT
UD-I-WZP.271.76.2018.MSA Kompleksowa dostawa energii cieplnej, tj. sprzedaż, dystrybucja i przesłanie ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej do budynków komunalnych przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24, 24A, 24B i 24C. Postępowanie PZP Kompleksowa dostawa energii cieplnej, tj. sprzedaż, dystrybucja i przesłanie ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej do budynków komunalnych przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24, 24A, 24B i 24C. 2019-01-07 10:00 2019-03-01 12:11 Energia elektryczna i cieplna
ZP/AC/271/II-18/19 Zakup licencji wraz ze wsparciem systemu TiM Postępowanie PZP Zakup licencji wraz ze wsparciem systemu TiM 2019-02-28 12:00 2019-03-01 09:26 Telekomunikacja i IT
ZP/MB/271/II-23/19 Kompleksowa obsługa i produkcja wystaw w 2019 roku w przestrzeni publicznej nad Wisłą Postępowanie PZP Kompleksowa obsługa i produkcja wystaw w 2019 roku w przestrzeni publicznej nad Wisłą 2019-03-05 11:00 2019-03-05 11:43 Kultura i sztuka
ZP/MB/271/II-6/19 Dokumentowanie systemów informatycznych wytworzonych w BCM Postępowanie PZP Dokumentowanie systemów informatycznych wytworzonych w BCM 2019-02-13 13:00 2019-03-18 11:18 Telekomunikacja i IT
ZP/Jk/271/II-7/19 Doradztwo technologiczne i systemowe w ramach projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Postępowanie PZP Doradztwo technologiczne i systemowe w ramach projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2019-03-06 14:00 2019-03-20 11:41 Usługi doradcze
UD-II-WZP-271.11.2019.MKA/PN-d z Au Sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Postępowanie PZP Sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. 2019-03-22 10:00 2019-03-27 14:09 Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
UD-II-WZP-271.12.2019.MRO/PN-b Dostosowanie budynku „D” Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie do przepisów ochrony p.poż. Postępowanie PZP Dostosowanie budynku „D” Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie do przepisów ochrony p.poż. 2019-04-01 10:00 2019-04-11 12:30 Pozostałe prace budowlano-remontowe
UD-II-WZP-271.09.2019.MRO.MLU/PN-b Wykonanie wodnego placu zabaw zlokalizowanego w Parku Henrykowskim przy ul. Dziatwy w Warszawie. Postępowanie PZP Wykonanie wodnego placu zabaw zlokalizowanego w Parku Henrykowskim przy ul. Dziatwy w Warszawie. 2019-04-02 10:00 2019-04-11 12:33 Usługi budowlano-remontowe
UD-II-WZP-271.14.2019.ZDY/PN-b Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wdrażanie zatwierdzonych organizacji ruchu ulic na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie Postępowanie PZP Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wdrażanie zatwierdzonych organizacji ruchu ulic na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie 2019-04-04 10:00 2019-04-08 12:19 Usługi budowlano-remontowe
UD-XI-ZZP.271.2.WOS.2019 Zadanie 1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie m.st. W-wy Dzielnicy Ursus w okresie 01.04.2019r. do 01.04.2020r. Postępowanie PZP Zadanie 1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie m.st. W-wy Dzielnicy Ursus w okresie 01.04.2019r. do 01.04.2020r. 2019-02-20 10:00 2019-04-11 12:59 Inne usługi komunalne i środowiskowe
ZP/IJ/271/II-5/19 Polityka transformacji cyfrowej m. st. Warszawy Postępowanie PZP Polityka transformacji cyfrowej m. st. Warszawy 2019-03-26 10:00 2019-05-23 14:40 Usługi doradcze
UD-IV-WZP.271.19.2019.DPE Utrzymanie terenów zieleni ulic gminnych, dróg wewnętrznych oraz zieleńców położonych na terenie kompleksu "A" Dzielnicy Mokotów Postępowanie PZP Utrzymanie terenów zieleni ulic gminnych, dróg wewnętrznych oraz zieleńców położonych na terenie kompleksu "A" Dzielnicy Mokotów 2019-03-29 09:30 2019-05-16 15:35 Inne usługi komunalne i środowiskowe
UD-IV-WZP.271.18.2019.UŁO Utrzymanie terenów zieleni ulic gminnych, dróg wewnętrznych oraz zieleńców położonych na terenie kompleksu „B” Dzielnicy Mokotów Postępowanie PZP Utrzymanie terenów zieleni ulic gminnych, dróg wewnętrznych oraz zieleńców położonych na terenie kompleksu „B” Dzielnicy Mokotów 2019-03-29 09:30 2019-05-09 11:15 Inne usługi komunalne i środowiskowe
ZP/JK/271/III-13/19 Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych Postępowanie PZP Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawa i poza jego granicami Biuro MMiSP I (woj. mazowieckie) - Wydział Mienia Miasta 2019-03-22 12:00 2019-05-22 09:21 Nieruchomości
ZP/JK/271/III-13/19 Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych Postępowanie PZP Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawa i poza jego granicami Biuro MMiSP II (woj. mazowieckie) - Wydział Wywłaszczeń i Odszkodowań 2019-03-22 12:00 2019-05-22 09:21 Nieruchomości
ZP/JK/271/III-13/19 Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych Postępowanie PZP Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawa i poza jego granicami Biuro MMiSP III (woj. mazowieckie) –Wydział Inwestycji, Wydział Mienia Skarbu Państwa, Wydział Ochrony, Wydział Zbywania 2019-03-22 12:00 2019-05-22 09:21 Nieruchomości
ZP/JK/271/III-13/19 Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych Postępowanie PZP Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawa i poza jego granicami Biuro MMiSP IV (woj. mazowieckie) – Opłaty adiacenckie 2019-03-22 12:00 2019-05-22 09:21 Nieruchomości
ZP/IJ/271/III-22/19 Zaplanowanie i realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej problemowi czystości nad warszawskim odcinkiem Wisły pn. DZIELNICA WISŁA Postępowanie PZP Zaplanowanie i realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej problemowi czystości nad warszawskim odcinkiem Wisły pn. DZIELNICA WISŁA 2019-04-03 10:30 2019-05-23 12:57 Usługi marketingowe i PR
1/2019 (UD-V-WZP.271.1.2019.MMA) Zad nr 1: Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej, (...) oraz roboty związane z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Ochota; Zad nr 2: Prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie parków Dzielnicy Ochota w rejonie I: (...) Postępowanie PZP Prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie parków Dzielnicy Ochota w rejonie I: Park Szczęśliwicki, Park im. Z. Malickiego, Park Korotyńskiego – Zadanie nr 2 2019-02-19 11:00 2019-06-27 14:33 Inne usługi komunalne i środowiskowe

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa