Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 314  pokazuj  pozycji

Kategoria
KZP-XII-WZP.271.47.2020 Eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Ursynów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-02 2020-07-10 10:00 --
7/2020 Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Dzielnicy Ochota do przedszkoli, szkół i placówek szkolno-wychowawczych z domu do placówki i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie transportu w roku szkolnym 2020/2021 Urząd Dzielnicy Ochota Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-02 2020-07-10 11:00 --
UD-II-WZP-271.23.2020.MLU /PN-d Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) wyposażenia w zakresie sprzętu porządkowego, RTV, AGD, warsztatowego i ogrodniczego, przeznaczonego dla Szkoły Podstawowej przy ul. Ruskowy Bród w Warszawie w ramach inwestycji pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego w Warszawie” Urząd Dzielnicy Białołęka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-29 2020-07-09 11:00 --
KZP-XII-WZP.271.45.2020 Pełnienie dyżuru technicznego na wypadek powstania awarii lub braku działania instalacji wodno - kanalizacyjnej, nawadniającej, centralnego ogrzewania, gazowej, ciepła technologicznego, pomp oraz pieców (kotłów) grzewczych, które są zlokalizowane w obiektach Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 oraz w lokalu przy ul. Dereniowej 52/54 w Warszawie. Urząd Dzielnicy Ursynów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-26 2020-07-06 10:30 --
ZP/LK/271/II-89/20 Świadczenie usług przesyłania krótkich wiadomości SMS Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-25 2020-07-03 10:00 --
UD-IV-WZP.271.44.2020.ACZ Dostawa i montaż wyposażenia kuchni – jako pierwsze wyposażenie budynku Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A” Urząd Dzielnicy Mokotów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-24 2020-07-03 09:30 --
UD-IV-WZP.271.43.2020.ACZ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej technologii zabezpieczenia skarpy, budynku, sieci oraz przebudowanej ulicy Belgijskiej w czasie prowadzenia robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Belgijskiej” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją Urząd Dzielnicy Mokotów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-24 2020-07-02 09:30 --
KZP-XII-WZP.271.38.2020 Przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych na Jeziorze Zgorzała w Warszawie. Urząd Dzielnicy Ursynów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-22 2020-06-30 12:00 --
KZP-XII-WZP.271.37.2020 Przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych na Stawach Wąsal i Pozytywka w Warszawie. Urząd Dzielnicy Ursynów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-18 2020-06-26 10:30 --
6/2020 Remont pomostu widokowego znajdującego się w Parku Szczęśliwickim w Warszawie Urząd Dzielnicy Ochota Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-16 2020-07-03 11:00 --
5/2020 Remont łazienek w Liceum Ogólnokształcącym nr XXI przy ulicy Grójeckiej 93 w Warszawie Urząd Dzielnicy Ochota Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-16 2020-07-06 12:00 --
4/2020 Remont dachu w Przedszkolu nr 111 przy ul. bł. Ładysława z Gielniowa 9/11 w Warszawie Urząd Dzielnicy Ochota Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-16 2020-07-10 12:00 --
UD-IV-WZP.271.40.2020.ACZ Remont nawierzchni jezdni ul. Kierbedzia na odcinku od posesji nr 4 do ul. Bobrowieckiej. Urząd Dzielnicy Mokotów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-15 2020-07-02 10:30 --
UD-XI-WZP.271.23.2020.IMA Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regulskiej 44. Urząd Dzielnicy Ursus Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-15 2020-07-01 10:00 --
ZP/LK/271/II-88/20 Wsparcie i utrzymanie dla Projektu ARGOS-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-10 2020-06-19 10:00 --
UD-II-WZP-271.30.2020.MKA/PN-Rb „Bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni rozbieralnych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie” Urząd Dzielnicy Białołęka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-10 2020-06-26 11:00 --
PN 13/2020 Utrzymanie zieleni niskiej z podziałem na części: I Prace ogrodniczo-porządkowe terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy – Obszar Włochy w latach 2020-2021. II Prace ogrodniczo-porządkowe terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy – Obszar Okęcie w latach 2020-2021” Urząd Dzielnicy Włochy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-09 2020-06-26 12:00 --
UD-XI-WZP.271.22.2020.JPA Wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu terenu dz. ew. na 124/3 z obrębu 2-09-09 jedn. ew. 146512_8 Dzielnica Ursus pod budowę budynku Przedszkola publicznego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela. Urząd Dzielnicy Ursus Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-09 2020-07-02 10:00 --
UD-IV-WZP.271.38.2020.PST Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Urząd Dzielnicy Mokotów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-08 2020-06-23 10:30 --
UD-IV-WZP.271.39.2020.ACZ „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu” – III etap robót w zakresie wschodniej części budynku szkoły dotyczący przebudowy sanitariatów dla uczniów oraz personelu . Urząd Dzielnicy Mokotów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-08 2020-07-01 09:30 --
KZP-XII-WZP.271.39.2020 Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych i wewnętrznych będących we władaniu m.st. Warszawy, znajdujących się na terenie dzielnicy Ursynów. Urząd Dzielnicy Ursynów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-08 2020-06-23 10:30 --
KZP-XII-WZP.271.35.2020 Pełnienie dyżuru technicznego na wypadek powstania awarii lub braku działania instalacji wodno - kanalizacyjnej, nawadniającej, centralnego ogrzewania, gazowej, ciepła technologicznego, pomp oraz pieców (kotłów) grzewczych, które są zlokalizowane w obiektach Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 oraz w lokalu przy ul. Dereniowej 52/54 w Warszawie. Urząd Dzielnicy Ursynów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-05 2020-06-15 10:30 --
ZP/JŻ/271/III-74/20 Usługa polegająca na zapewnieniu możliwości prowadzenia kampanii informacyjnych za pomocą nośników outdoor’owych Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-05 2020-07-08 11:00 --
UD-II-WZP-271.33.2020.MKA/PN-u „Świadczenie usług w zakresie zapewnienia 90 uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Białołęka transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom w okresie od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku” Urząd Dzielnicy Białołęka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-05 2020-07-10 11:00 --
KZP-XII-WZP.271.33.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Parku Polskich Wynalazców z naturalnym placem zabaw w Dzielnicy Ursynów w Warszawie i sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. Urząd Dzielnicy Ursynów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-03 2020-06-16 12:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa