Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 30  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP/LK/271/III-95/20 Dostawa i wdrożenie Systemu klasy SIEM wraz z modułem SOAR Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-08 2020-08-11 11:00 --
UD-III-WZP.271.48.2020.EKR Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek w roku szkolnym 2020/2021 oraz w roku szkolnym 2021/2022 w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. Urząd Dzielnicy Bielany Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-07 2020-08-07 12:00 --
UD-III-WZP.271.38.2020.EPI Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, chodników, zatok parkingowych oraz stanowisk handlowych. Urząd Dzielnicy Bielany Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-25 2020-07-30 12:00 --
ZP/GP/271/IV-85/20 Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dla Warszawskiej Grupy Zakupowej Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-29 2020-07-30 12:00 --
ZP/JK/271/III-78/20 Wsparcie dla posiadanych przez urząd licencji oraz rozwój systemów Service i Asset Manager firmy Micro Focus Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-25 2020-07-27 13:00 --
ZP/SW/271/III-9/20 Dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-24 2020-07-27 12:00 --
ZP/GP/271/III-84/20 Umowa ramowa na dostawę licencji, subskrypcji i usług wsparcia oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnych Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-24 2020-07-24 12:00 --
ZP/AC/271/III-79/20 Przedłużenie wsparcia i zakup licencji ManageEngine. Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-19 2020-07-23 13:00 --
ZP/JŻ/271/III-93/20 Wsparcie dla systemu McAfee Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-06 2020-07-22 13:00 --
ZP/EM/271/III-82/20 Planowanie i zakup mediów na potrzeby działań informacyjnych m.st. Warszawy Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-18 2020-07-22 12:00 --
ZP/JK/271/III-71/20 Doradztwo technologiczne i systemowe w ramach projektu "Wirtualny Warszawski Program Funkcjonalny" (Virtual WOF), współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-20 2020-07-20 13:00 --
ZP/SW/271/II-86/20 Usługa polegająca na opracowaniu diagnozy aktualnego stanu marki Warszawa. Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-29 2020-07-17 11:00 --
UD-IV-WZP.271.42.2020.MKA Prace remontowe polegające na utwardzeniu ciągu pieszego w ul. Bluszczańskiej od ul. Figowej do rejonu ul. Ananasowej Urząd Dzielnicy Mokotów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-25 2020-07-13 10:30 --
UD-IV-WZP.271.45.2020.MKA Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów", finansowanego z Programu Budżet Partycypacyjny 2019 realizowanego w ramach projektu „Otwarte podwórko integracyjne”. Urząd Dzielnicy Mokotów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-25 2020-07-16 10:30 --
UD-I-WZP.271.27.2020.SRU Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę szkoły podstawowej (część I) oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zaprojektowanie i budowę pięciooddziałowego przedszkola (część II) - w ramach zamierzenia inwestycyjnego „Budowa zespołu szkolno–przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów” Urząd Dzielnicy Bemowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-30 2020-08-03 10:00 --
PN 15/2020 Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z podziałem na części: Część I- i Część II (Pełny tytuł niżej) Urząd Dzielnicy Włochy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-01 2020-07-21 12:00 --
KZP-XII-WZP.271.43.2020 Oznakowanie pionowe i poziome oraz wdrażanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Ursynów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-30 2020-07-16 10:30 --
UD-IV-WZP.271.46.2020.DKO Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Urząd Dzielnicy Mokotów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-30 2020-07-15 09:30 --
8/2020 Doświetlenie alejek i chodników parkowych na terenie Dzielnicy Ochota Urząd Dzielnicy Ochota Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-07-01 2020-07-16 11:00 --
UD-IV-WZP.271.47.2020.PST Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotów. Urząd Dzielnicy Mokotów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-07-02 2020-07-20 09:30 --
ZP/GP/271/II-37/20 Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania Elektronicznych Tablic Ogłoszeniowych (ETO), znajdujących się w 22 lokalizacjach, na terenie m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy wraz z załącznikami. Urząd m.st. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-03 2020-07-13 12:00 --
UD-XI-WZP.271.25.2020.URY Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zagłoby w Warszawie Urząd Dzielnicy Ursus Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-07-03 2020-07-20 10:00 --
UD-II-WZP-271.37.2020.MKA/Pn-Rb „Bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni asfaltowych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie” Urząd Dzielnicy Białołęka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-07-09 2020-07-24 11:00 --
9/2020 Zakup sprzętu komputerowego - przełączniki i routery Urząd Dzielnicy Ochota Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-07 2020-07-21 11:00 --
KZP-XII-WZP.271.48.2019 Świadczenie usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w terminie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Urząd Dzielnicy Ursynów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-10 2020-07-20 12:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa