Lista postępowań

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

Kategoria
UD-XI-ZZP.271.64.2019.JPA. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy Szkoły Podstawowej przy ul. T. Hennela/Silnikowej w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją. Urząd Dzielnicy Ursus Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-08 2020-02-18 10:00 --
ZP/LK/271/III-199/19 Leasing samochodów osobowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy na okres 60 miesięcy Urząd M.ST. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2503 Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty 2019-12-02 2020-01-29 13:00 --
ZP/MB/271/III-210/19 Doradztwo technologiczne i systemowe w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Urząd M.ST. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-27 2020-01-28 12:00 --
ZP/AC/271/III-215/19 Emisja spotów reklamowych na monitorach LCD w autobusach komunikacji miejskiej m.st. Warszawy poruszających się w obszarze aglomeracji warszawskiej na lata 2020-2021 Urząd M.ST. Warszawy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-20 2020-01-23 12:00 --
UD-II.WZP.271.03.2020.MKA/PNzAU-u Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2020 r. Urząd Dzielnicy Białołęka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-16 2020-02-24 11:00 --
UD-II.WZP.271.02.2020.ZDY/PNzAU-u Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Białołęka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-16 2020-02-24 11:00 --
PN 55/2019 Prace porządkowe na niezagospodarowanych terenach będących we władaniu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy w roku 2020 Urząd Dzielnicy Włochy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-27 2020-01-30 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa