Transport i opieka nad 90 uczniami niepełnosprawnymi (w tym dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi), zamieszkałymi na terenie Dzielnicy Białołęka w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych lub innych placówek wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy z

 • Numer postępowania UD-II-WZP-271.35.2019.ZDY.MRO/PN-u
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-07-16 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-06-07
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-08-06
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-06-07 09:18 -
  icon SIWZ 05.06..pdf 2019-06-07 09:18 22.02 MB
  icon Załącznik nr 1 do OFERTY- Zestawienie.doc 2019-06-07 09:18 0.08 MB
  icon Załącznik nr 1 do SIWZ - instrukcja platformy zakupowej Zamawiającego dla Wykonawcy.pdf 2019-06-07 09:18 6.71 MB
  icon Załącznik nr 2 do SIWZ zobowiazanie.doc 2019-06-07 09:18 0.03 MB
  icon załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz usług.doc 2019-06-07 09:18 0.04 MB
  icon Załącznik nr 4 do SIWZ- RODO.doc 2019-06-07 09:18 0.03 MB
  icon Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz pojazdow.doc 2019-06-07 09:18 0.07 MB
  icon Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób (kierowców).doc 2019-06-07 09:18 0.07 MB
  icon Załącznik nr 6a do SIWZ - wykaz opiekunów.doc 2019-06-07 09:18 0.1 MB
  icon Załącznik nr 6b do SIWZ - oświadczenie.doc 2019-06-07 09:18 0.04 MB
  icon Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.doc 2019-06-07 09:18 0.03 MB
  icon Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.doc 2019-06-07 09:18 0.29 MB
  icon UE ogłoszenie op. 07.05.pdf 2019-06-07 09:18 0.14 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Transport i opieka nad 90 uczniami niepełnosprawnymi (w tym dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi), zamieszkałymi na terenie Dzielnicy Białołęka w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych lub innych placówek wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy z 1 401 460,88 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-07-16 10:56 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Transport i opieka nad 90 uczniami niepełnosprawnymi (w tym dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi), zamieszkałymi na terenie Dzielnicy Białołęka w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych lub innych placówek wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy z 2019-09-16 09:11

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa