Budowa ulicy Siecznej na odcinku od projektowanego ronda w ulicy Głębockiej ca 370,0m w kierunku Marek tj. do dz. ew. nr 43/8 z obrębu 4-16-34 w Dzielnicy Białołęka w Warszawie

 • Numer postępowania UD-II-WZP-271.47.2019.MRO/PN-b
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-06-18 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-06-03
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-08-13
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-06-03 13:06 -
  icon siwz_SIECZNA.doc 2019-06-03 13:06 0.32 MB
  icon załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja techniczna.zip 2019-06-03 13:06 117.17 MB
  icon Ogłoszenie nr 555306.docx 2019-06-03 13:06 0.04 MB
  icon Załącznik nr 1 do SIWZ - Instrukcja dla Wykonawcy.pdf 2019-06-03 13:06 6.71 MB
  icon załącznik nr 1a do formularza oferty - zestawienie kosztów.docx 2019-06-03 13:06 0.02 MB
  icon Załącznik nr 2 do SIWZ - Zobowiazanie.doc 2019-06-03 13:06 0.03 MB
  icon Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc 2019-06-03 13:06 0.03 MB
  icon Załącznik nr 4 do SIWZ- RODO.docx 2019-06-03 13:06 0.02 MB
  icon Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc 2019-06-03 13:06 0.23 MB
  icon Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót.doc 2019-06-03 13:06 0.04 MB
  icon Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.doc 2019-06-03 13:06 0.06 MB
  icon załącznik nr 7A do SIWZ - oświadczenie.doc 2019-06-03 13:06 0.03 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Budowa ulicy Siecznej na odcinku od projektowanego ronda w ulicy Głębockiej ca 370,0m w kierunku Marek tj. do dz. ew. nr 43/8 z obrębu 4-16-34 w Dzielnicy Białołęka w Warszawie 3 307 766,93 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2019-06-13 09:23
  Odpowiedzi na pytania 2019-06-10 15:19

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-06-18 11:01 -
  icon informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 2019-07-05 08:59 -
  icon ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510168704-N-2019 z dnia 12-08-2019 r. 2019-08-13 09:08 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Budowa ulicy Siecznej na odcinku od projektowanego ronda w ulicy Głębockiej ca 370,0m w kierunku Marek tj. do dz. ew. nr 43/8 z obrębu 4-16-34 w Dzielnicy Białołęka w Warszawie 2019-07-05 09:01

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa