Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) wyposażenia przeznaczonego dla zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej 25 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w Warszawie wraz z dojazdem”.

 • Numer postępowania UD-II-WZP-271.40.2019.ZDY/PN-d
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-07-03 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-05-29
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-09-03
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-05-29 09:19 -
  icon Załącznik nr 1 do SIWZ - instrukcja platformy zakupowej Zamawiającego dla Wykonawcy.pdf 2019-05-29 09:19 6.71 MB
  icon Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Cenowy.xlsx 2019-05-29 09:19 0.03 MB
  icon Załącznik nr 3 do SIWZ - Zobowiazanie.doc 2019-05-29 09:19 0.03 MB
  icon Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc 2019-05-29 09:19 0.03 MB
  icon Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacje wykonawcy.doc 2019-05-29 09:19 0.07 MB
  icon Załącznik nr 6 do SIWZ- RODO.doc 2019-05-29 09:19 0.03 MB
  icon Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc 2019-05-29 09:19 0.05 MB
  icon Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy mowa Myśliborska wyposaż.doc 2019-05-29 09:19 0.14 MB
  icon Załącznik nr 9 do SIWZ - załączniki do umowy.zip 2019-05-29 09:19 6.14 MB
  icon SIWZ 40. 24.05.pdf 2019-05-29 09:19 16.42 MB
  icon OGL opublikowane 2019-OJS103-249223-pl (1).pdf 2019-05-29 09:19 0.13 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Spr. SIWZ 03.06.pdf sprostowanie omyłki 2019-06-03 10:31 1.09 MB
  icon MYSLIBORSKA odp.19.06.2019.pdf 2019-06-19 15:15 1.03 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) wyposażenia przeznaczonego dla zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej 25 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w Warszawie wraz z dojazdem”. 331 715,00 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2019-06-19 15:08

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-07-03 10:40 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) wyposażenia przeznaczonego dla zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej 25 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w Warszawie wraz z dojazdem”. 2019-09-03 11:33

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa